interview 23

ปัญหาที่พบบ่อยหน้าไซต์งาน (ในกรณีที่ลูกค้ามีแบบมา)

5/05/23

ปัญหาที่พบบ่อยหน้าไซต์งาน (ในกรณีที่ลูกค้ามีแบบมา)

คุณกมลกล่าวว่าปัญหาเริ่มตั้งแต่การเข้าหน้างาน 

“ต้องมีการตรวจสอบแบบครั้งแรกตั้งแต่ได้รับแบบมา สามารถที่จะทำงานได้จริง และตรงกับหน้างานหรือไม่”

จึงต้องส่งทีมงานเข้าไปเช็คหน้างานเพื่อนให้ตรวจหน้างานว่ามีอะไรที่เราออกแบบ ไม่ตรงกับหน้างานบ้าง และหลังจากนั้นจะมีการปรับแก้ลำดับแรก

ปัญหาต่อมาคือการนำแบบทั้งหมดที่ตรวจสอบแล้วจากหน้างานมาปรับแก้ไข และเพิ่มการทำงานชอปดรออิ้งต่างๆ เพื่อให้ได้ตรงกับหน้างาน

คุณกมลมีแนวทางในการการจัดทีมงานแต่ละส่วนในการทำงานอย่างไร?

ขั้นตอนของการจัดทีมงานแต่ละส่วน จะประชุมงานกันก่อนเริ่มงาน และจ่ายงานให้ทีมหน้างานรับช่วง เพื่อไปจัดทีมช่างให้เข้าหน้างานระหว่างขั้นตอนต่างๆ จะมีการแบ่งทีมช่างทีมช่างไม้ ช่างสี ช่างงานระบบอื่นๆที่มาเกี่ยวข้อง และก็ต้องคอยตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่ตลอด

รวมถึงฝ่ายจัดซื้อในการซื้อวัสดุต่างๆให้ตรวจสอบให้ได้วัสดุที่ตรงตามแบบและการใช้งานมากที่สุด จุดไหนที่มองแล้วว่าไม่เหมาะ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแจ้งลูกค้าหรือผู้ออกแบบ ว่าขอเลือกวัสดุบางส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน กันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา จะมีการตรวจสอบและจัดซื้อให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุด

โดยมีการปรึกษาผู้ออกแบบและเจ้าของงานเพื่อให้ได้งานที่ตรงตามการใช้งานและถูกต้อง รวมถึงเกิดความสวยงามตรงตามแบบ ซึ่งการทำงานนั้นมีปัญหาเป็นเรื่องปกติ ทั้งเกิดจากปัญหาหน้างาน ปัญหาจากทีมช่างต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกัน เนื่องจากไซต์ต่างๆ แบบต่างๆ วัสดุต่างๆไม่เหมือนกัน  คุณกมลจึงต้องใช้วิธี

“ปรับรูปแบบการทำงานให้ตรงตามหน้างานมากที่สุด”

มีการคุมงาน มีการตรวจสอบ และปรับแผนหน้างานหาวิธีแก้ปัญหา แก้ไขให้งานออกมาดีที่สุด และจบงานได้ 100% เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

คุณกมลคิดว่าการทำงานกับช่างทีมไหนยากที่สุด?

ระหว่างการทำงาน ต้องทำงานกับช่างหลายๆทีม ซึ่งแต่ละทีมก็จะมีความซับซ้อนของงานต่างกัน คุณกมลคิดว่า “ทีมที่มีความซับซ้อนมาก ก็จะมีความยากขึ้น รวมถึงพื้นที่ ระบบอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องก็มีส่วนทำให้ยาก” ถ้าเป็นทีมของบริษัทจะมีความง่ายในการทำงานมากกว่าการประสานงานกับกับทีมภายนอกที่เข้ามาร่วมงาน แต่สุดท้ายบริษัทก็มีแผนงานมาปรับให้ทีมงานภายนอกสามารถทำงานร่วมกับทางบริษัทได้ด้วยดี

Screenshot 2023 07 14 at 23.34.56