Screenshot 2023 07 14 at 23.51.34

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง บริษัท MODS

5/05/23

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง บริษัท MODS

คุณกมล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท MODS เล่าว่า จุดเริ่มต้นการตั้งบริษัทเริ่มต้นจากการที่เพื่อนรับงานออกแบบและไม่สามารถเข้าไปทำได้ จึงแนะนำลูกค้าคุณกมลเพื่อให้มาทำงานแทน จึงเป็นเหตุให้ได้รับงานต่อมาเรื่อยๆจากความไว้วางใจของลูกค้า 

จำลูกค้าคนแรกได้ไหม ลูกค้าคนแรกคือใคร?

คุณกมลจำได้ดีว่า ลูกค้าคนแรก อยู่แถวสุขุมวิท ใช้ชื่อว่า corner 43 เนื่องจากตั้งอยู่ตรงหัวมุม ซอยสุขุมวิท43 ขายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ส่งต่างประเทศ และต้องการหาคนออกแบบและตกแต่งไปในตัว ลูกค้าชอบผลงานของคุณกมลและทำงานกันจนไว้วางใจ จึงรับเหมาตกแต่งกันมาเรื่อยๆ  และมีการแนะนำกันมาเรื่อยๆ พอลูกค้าเห็นว่ามีผลงานที่ดี ลูกค้าก็มีความเชื่อใจให้ทำงานอื่นๆต่อไป

บริษัท MODS เปิดมาแล้วกี่ปี? และรับงานมาแล้วกี่ปี

คุณกมลเล่าว่าเปิดบริษัทมาตั้งแต่ ปี 30 ที่เริ่มทำการก่อตั้งบริษัทตัวเองและจดทะเบียนในรูปแบบ”ห้างหุ้นส่วน”  และจึงขยับมาเปลี่ยนเป็น”บริษัทจำกัด” ใน ปี 35 รวมๆแล้วอยู่ที่ 36 ปีที่ได้เปิดบริษัทมา ในตอนแรกได้ใช้ชื่อ Modernize Design และได้ rebrand มาเป็น MODS นำมาจากชื่อย่อจากชื่อเก่า Modernize Design

มีการรับทีมงานและรับงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ รวมถึงเริ่มมีการแข่งขันประมูลงานในหน่วยงานรัฐบาล และ เอกชน เฉลี่ยปีละประมาณ 20 โปรเจค รวมๆแล้ว 36 ปี รับมาแล้วกว่า 600 โปรเจคตั้งแต่เปิดทำการมา มีทั้งงานเล็กงานใหญ่ หลักแสน ไปถึงหลักล้าน  ทั้งงานออฟฟิส งานบ้านหรืองานชอป สามารถทำได้หมด เรื่องจากมีทีมช่างทีมออกแบบ ที่มีความหลากหลายในการทำงาน สามารถรับงานได้ทุกรูปแบบ