Screenshot 2023 07 14 at 22.51.07

BOQคืออะไร ทำไมการทำงานจำเป็นต้องคำนวณ BOQ?

5/05/23

BOQคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ทำไมการทำงานจำเป็นต้องคำนวณ BOQ?

“BOQ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นถึง  ปริมาณงานทั้งหมดที่ถูกกำหนดไว้ในงานออกแบบทั้งหมด”

เมื่อเอามาถอดเป็นรายการราคาแล้วต้องมีรายละเอียดกำกับว่ามีปริมาณงานเท่าไหร่ และราคาเท่าไหร่ อย่างชัดเจน เนื่องจาก BOQ ใช้เป็นฐานการคิดราคาว่าทั้งหมดในโปรเจคนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ โดยยึดตามรายการวัสดุใน BOQ และยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปในตัว ทำให้ได้บ้านที่ใกล้เคียงกับสเปกที่ต้องการมากที่สุดตามรายการใน BOQ 

BOQ ยังช่วยกำหนด ขอบเขตของงานมากน้อยแค่ไหน รวมถึงในส่วนที่เรารับผิดชอบ และ ส่วนที่เราไม่ได้รับผิดชอบ จะแสดงให้เห็นและแยกออกชัดเจน ทำให้เห็นว่าเนื้องานทั้งหมดมีอะไรบ้าง ทำให้สามารถกำหนดแผนในการทำงานได้ ว่างบประมาณเท่านี้ มีปริมาณงานเท่าไหร่ และนำไปสู่การกำหนดราคา การวางแผนงานต่างๆ และระยะเวลาการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อให้อยู่ในแผนงาน นอกจากคำนวนราคาแล้ว 

ที่สำคัญคือ BOQ นับได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่ช่วยลดปัญหาระหว่างลูกค้าและผู้ออกแบบ ในเรื่องของการหาราคากลางสำหรับการออกแบบและผลิตงานที่เหมาะสมก่อนการเซ็นสัญญาการออกแบบตกแต่งภายใน

Cad drawing กับ BOQ อะไรสำคัญกว่ากัน?

คุณกมล คิดว่าสำคัญไม่แพ้กัน ในการสร้างบ้านแต่ละหลังนั้น นอกจากเราจะออกแบบดีไซน์หน้าตาบ้านให้สวยงามแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงเลยก็คือ การเขียนแบบก่อสร้างบ้านหรือ การเขียน CAD drawing เพราะเป็นการบอกรายละเอียดต่างๆของการก่อสร้างเอาไว้ เพื่อไห้ช่างทำตามแบบที่เราต้องการ

“เป็นการถอดแบบรายละเอียดจากดีไซน์ และแปลน ให้ได้ตามพื้นที่จริง”

และมีการ “กำหนดสเกลให้มีความชัดเจน และเป็นการตรวจสอบว่ารูปแบบดีไซน์ทั้งหมดสามารถทำได้ตามขนาดจริงไหม” โดยจะมีรายละเอียดของ ภาพด้าน ภาพตัด ส่วนขยายต่างๆที่ทำให้ช่างได้ทราบระยะในการทำงานอย่างละเอียด

เนื่องจากการก่อสร้างมีการลงดีเทลที่ต้องการความแม่นยำ ตัวเลข และสเป็คที่ชัดเจน ถึงจะสามารถถอดแบบวัสดุทำราคาได้ การเขียน cad drawing ทำให้เห็นว่าสัดส่วนต่างๆมีความเหมาะสมต่อการการใช้งานในแต่ละงาน แต่ละประเภท เช่น ขนาดเคาท์เตอร์ครัว ชั้นหนังสือ ที่มีขนาดมาตรฐาน การกำหนดสัดส่วนทำให้สามรถใช้งานได้จริง และสวยงาม 

สิ่งสำคัญในการทำงานจริงและตีราคา มีอะไรบ้าง?

ในการที่จะทำงานได้จริง 3 สิ่งที่ คุณกมลกล่าวว่า ต้องมีครบถ้วนทั้ง 3 หลักใหญ่ คือ

“มีแปลน มีแบบดีไซน์ มีautocad หรือแบบ drawingประกอบ เพื่อคิดราคา ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความสมบูรณ์ของการคิดราคาก็จะลดลง ไม่สามารถคิดราคาได้ร้อยเปอร์เซ็น”

ดั้งนั้นหัวใจของการออกแบบจึงควรมี 3 สิ่งนี้ ทั้งนี้อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ต้องนำมาคิดเช่น รายละเอียดของงานออกแบบ ว่ามีดีเทลการออกแบบมาก-น้อยขนาดไหน เป็นต้น แต่หลักๆแล้วก็จะคิดตาม 3 หลักใหญ่ๆตามที่คุณกมลได้กล่าวไปข้างต้น

asd

BOQ ใช้เวลาทำนานแค่ไหน?

boq แบ่งที่ต้องทำเป็นสองส่วน ส่วนนึงบริษัทออกแบบเองและผู้ออกแบบถอดรายละเอียดจากแบบที่เขียนว่าเนื้องานมีอะไรบ้าง และสิ่งที่ต้องเติมไปหน้างานอาจจะไม่มีในแบบ อีกส่วนงานที่รับมาจากภายนอกที่ผู้ออกแบบไม่ได้ทำ boq มา ทางคุณกมลก็จะมีทีมงานในการถอดจากแบบที่ได้รับมา อาจจะโฟรแมน หรือทีมงานประมาณราคา และจะมีการตรวจสอบโดยขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องของราคาที่เหมาะสม ทีมงานผู้บริหารจะมีการเช็คราคาต่างๆอีกรอบ และจึงส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า

Boq ใช้ระยะเวลาทำนานเท่าไหร่?

คุณกมลกล่าวว่า “โดยปกติประมาณ 7-20 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องเสนอลูกค้าว่ามากน้อยแค่ไหน”

ใครคือผู้เขียน Cad drawing

ฝ่ายออกแบบหรือดราฟแมนจะเป็นผู้ทำ Cad drawing แล้วแต่โปรเจค ถ้าเป็นโปรเจคไม่ใหญ่มาก ฝ่ายออกแบบสามารถช่วยทำในส่วนของ Cad drawing ได้ แต่ถ้าเป็นโปรเจคที่ขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะให้ดราฟแมนทำในส่วนนี้ เพราะจะมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า