Your Trusted Partner in Design and Construction

 

เราใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้า ในทุก ๆ ผลงาน ออกแบบและตกแต่งตรงตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งยังคงยึดหลักความสวยงาม ความเหมาะสมในการใช้งานและใช้วัสดุได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

ABOUT US

MODS ให้บริการออกแบบตกแต่งภายในครบวงจร และการจัดการโครงการสำหรับลูกค้าออกแบบโครงการมากมาย กว่า 600 โครงการ ตั้งแต่มหาวิทยาลัย ไปจนถึงธุรกิจบริการต่างๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เราให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยได้ทำงานร่วมกับบริษัทออกแบบตกแต่งภายในและผู้รับเหมาอื่นๆ อีกมากมาย

PROFILE AND PORTFOLIO
ตกแต่งภายในครบวงจร

OUR PEOPLE

เบื้องหลังสำคัญของมาตรฐานงานออกแบบตกแต่งภายในของ MODS คือ

“ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ตรงกับงาน”

ทั้งดีไซเนอร์ออกแบและวางแปลน ทีมช่างผลิตเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน โฟร์แมนคุมช่าง และผู้จัดการโครงการประสานงานกับลูกค้าและดูแลให้เกิดความราบรื่นตลอดการทำงาน เพราะทุกโครงการมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ดังนั้นการควบคุมจึงเป็นสิ่งสำคัญช่วยให้งานออกมาตามเป้าหมายและเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง Residential Residential

MANAGEMENT
1ST 3104

Kamol

Managing Director

1ST 1026

Boonlert

Senior CAD Technician

wong

Wong

Head Designer

1ST 2305

Top

Senior foreman / Project Manager

ช1.ช่างคม

Chang Nikom

Lead Carpenter

ช6.ช่างจ๋อง

Chang Jong

Lead Carpenter

ช4.ช่างเต็ม

Chang Boontem

Lead Painter

ช7.ช่างโจ

Chang Jo

Carpenter

Service

Operation Process

Careers

WHY MODS?

เราเข้าใจทั้งความสวยงามและยึดมั่นในวัสดุที่ต้องได้คุณภาพใช้งานได้จริง ควบคุมทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามงานแบบ มีแบบก่อนสร้าง และ BOQ เสนอราคาที่ชัดเจนก่อนเริ่มงาน

Design

ใส่ใจในละเอียดการออกแบบ โดยการออกแบบในแต่ละส่วนมีรายละเอียดที่พิถีพิถันซึ่งเกิดจากความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านรับเหมา สามารถนำแบบไปก่อสร้างได้จริง

Construction

มีโรงงานประกอบและผลิตเฟอร์นิเจอร์เอง รับเหมาตกแต่ง สามารถควบคุมวัสดุ คุณภาพวัสดุ ฝีมือช่างและระยะเวลาได้

Design team

มีทีมออกแบบของบริษัทเอง

Foreman team

มีทีมออกแบบและโฟร์แมนตรวจงาน และประสานงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดงาน

Established company

มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งถาวร ชัดเจนแก่การตรวจสอบงาน

Quality Control Material

มีการคัดสรรและตรวจสอบวัสดุ ก่อนผลิตให้เหมาะสมกับดีไซน์และการใช้งาน

Control Timeline and Budget

สามารถคุมงบประมาณและส่งงานตามสัญญาว่าจ้าง เคลียร์งานโดยตรงกับผู้ว่าจ้างทีมช่าง และทีมออกแบบ

1 Year Guarantee

รับประกันผลงานตกแต่ง อย่างน้อย 1 ปี

Design Contract

มีเอกสารสัญญาที่ชัดเจน ที่ครอบคลุมทั้งงานออกแบบ ทำให้ไม่เกิดข้อพิพาทย์ภายหลัง

Construction Contract

มีเอกสารสัญญาที่ชัดเจน ที่ครอบคลุมทั้งงานรับเหมา มีแบบก่อสร้างให้ละเอียด BOQ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาชัดเจน ทำให้ไม่เกิดข้อพิพาทย์ภายหลัง

No Design Team

ไม่มีทีมออกแบบ อาจทำงานได้ไม่ตรงกับแบบ และไม่เรียบร้อย และผิดพลาดได้

Handles only construction contract

อาจไม่มีที่อยู่ชัดเจน มีความเสี่ยง ไม่ใช่เป็นรูปแบบของบริษัท

Unclear address and unregistered company

อาจไม่มีที่อยู่ชัดเจน มีความเสี่ยง ไม่ใช่เป็นรูปแบบของบริษัท

No foreman Team

ไม่มีทีมออกแบบและโฟร์แมนเข้าตรวจสอบหน้างานอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาแก่ช่างและเจ้าของงาน เจ้าของงานจะต้องเข้าตรวจสอบเอง

Quality Control

ไม่มีการคัดสรรเลือดวัสดุที่ละเอียดมากพอ รวมทั้งคุณภาพและตรวจสอบก่อนจากจัดซื้อและฝ่ายออกแบบ

Insufficient proficiency in time management

ไม่สามารถควยคุมระยะเวลาที่แน่นอนได้ ขาดทีมงานควบคุมงานและจัดการงานระบบที่ดีพอ

No Guarantee

ไม่มีการรับประกันผลงาน หากเกิดปัญหาขึ้น ไม่สามารถตามช่างเข้ามาแก้งานได้

Unclear Contract

อาจไม่มีสัญญาจ้างที่ชัดเจน อาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

OUR
CLIENTS

กว่า 600 โปรเจ็ค  • มีผลงานที่ผ่านมาเชื่อถือและอ้างอิงได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เราอยู่ในวงการตกแต่งภายในมายาวนาน ได้รับความเชื่อถืออย่างดีให้กับลูกค้าตลอดมา เรามีผลงานหลากหลาย ทั้งงานที่อยู่อาศัย ร้านค้า ราชการ งานโครงการ สถานที่ศึกษารวมถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำ และบริษัทหลายแห่ง


แผนผังองค์กร บริษัท โมเดิร์นไนซ์ ดีไซน์ จำกัด