Delivering comprehensive turn-key interior design and project management solutions is our commitment at MODS.

MODS ให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในครบวงจรในที่เดียว (All in One Design Consultant & Contrator) ตั้งแต่สำรวจพื้นที่หน้างาน, วางแปลน, สร้างงานออกแบบ 3D, ผลิตเฟอร์นิเจอร์งานฝีมือทั้งบิวท์อินและลอยตัว, งานฝ้าเพดาน, งานผนัง รวมไปถึงดูแลงานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ประปา โดยมีทีมช่างฝีมือ ทีมดีไซเนอร์ และทีมโฟร์แมน มากประสบการณ์คอยดูแลทุกขั้นตอน คัดวัสดุคุณภาพมาตรฐาน ทั้งใช้งานได้ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า

Residential

ที่พักอาศัยทุกประเภท บ้านหรู และคอนโดมิเนียม โครงการบ้านเดี่ยว ห้องตัวอย่าง โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด

VIEW PROJECTS
05 Library 7 2

Commercial

โชว์รูม และร้านค้าทุกประเภท คลินิกความงาม shop ต่างๆในห้างและนอกห้าง ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงพยาบาล สปา สำนักงานทุกประเภท อาคารออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ สำนักงานอาคารโรงงาน

VIEW PROJECTS
05 Library 7a 2

Educational

สถาบันศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย

VIEW PROJECTS
x

Designer Collaboration

ทางบริษัทมีความยินดีทำงานร่วมกับผู้ออกแบบในการทำงานหลากหลายรูปแบบทั้ง ที่อยู่อาศัย ธุรกิจพาณิชย์ โรงแรม และ สถานที่พักผ่อน โดยทางบริษัทยินดีให้ความร่วมมือในการทำงาน เกี่ยวกับ เทคนิคในงานตกแต่งด้านของงบประมาณและรูปแบบโครงสร้าง เพื่อสามารถซัพพอตการทำงานได้ตรงตามที่ผู้ออกแบบต้องการ ก่อนที่งานออกแบบจะเสร็จสิ้นทั้งหมด เพื่อประโยชน์ต่องานออกแบบที่สามารถทำได้จริง และลดขั้นตอนซับซ้อนทำได้ตรงตามวัสถุประสงค์ที่ต้องการ

Our Departments

บริษัทแบ่งการจัดการบริหารและการทำงานเป็น

1 ทีมงานในส่วนสำนักงาน 14 คน ประกอบด้วย
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายควบคุมงาน
2 ทีมงานในส่วนโรงงานทีมช่างตกแต่ง 40 คน
3 ผู้รับเหมางานระบบและงานอื่นๆ 50 คน

Interior Construction

สำหรับลูกค้าและผู้ออกแบบที่ได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้ออกแบบและลูกค้า โดยสามารถนำแบบของผู้ออกแบบหรือของลูกค้า มาคิดราคาและเสนองานก่อสร้างตกแต่งได้จริงมีคุณภาพตรงตามงานออกแบบ

Design | Construct | Project Management

ประเภทที่ไม่มีแบบ

ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบตกแต่งภายใน จนถึงขั้นตอนรับเหมาตกแต่ง จนเสร็จส่งมอบงาน

1

สำรวจพื้นที่หน้างาน พร้อมจัดวางแปลนเบื้องต้น

2

คุยข้อมูล concept และความต้องการของลูกค้า

3

จัดวางแปลนตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมเสนอดีไซน์บางส่วน และเสนอราคา ค่าออกแบบพร้อมทำสัญญาว่าจ้าง

4

ส่งงานออกแบบ 3D จนเสร็จสมบูรณ์

5

เขียนแบบรายละเอียด พร้อมกำหนด Spec ของวัสดุที่จะใช้งานจริง

6

เสนอราคาประมาณการ ตามแบบ spec วัสดุที่ออกแบบไวั

7

เมื่อสามารถสรุปราคา ประมาณการรับเหมาตกแต่งภายในได้ และเซ็นสัญญา พร้อมดำเนินการตกแต่งภายใน

8

เมื่อสามารถเริ่มงานรับเหมาตกแต่งภายใน ตามสัญญาว่าจ้างจนกระทั่ง เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในระหว่างการตกแต่งภายในจะมีทีมงานตรวจสอบ ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มรับงาน จนเสร็จส่งมอบงานอย่างละเอียดและมีคุณภาพ

ประเภทที่ลูกค้ามีแบบและรายละเอียดครบถ้วน

ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบตกแต่งภายใน จนถึงขั้นตอนรับเหมาตกแต่ง จนเสร็จส่งมอบงาน

1

สำรวจพื้นที่หน้างาน พร้อมจัดวางแปลนเบื้องต้น

2

คุยข้อมูล concept และความต้องการของลูกค้า

3

จัดวางแปลนตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมเสนอดีไซน์บางส่วน และเสนอราคา ค่าออกแบบพร้อมทำสัญญาว่าจ้าง

4

ส่งงานออกแบบ 3D จนเสร็จสมบูรณ์

5

เขียนแบบรายละเอียด พร้อมกำหนด Spec ของวัสดุที่จะใช้งานจริง

Bidding & Construction Stages

ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการผลิต

1

ติดต่อเจ้าของโครงการ เพื่อรับเอกสารการเสนอราคา

2

คิดราคายื่นเสนอราคา

3

แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ และทีมงาน

4

ตรวจสอบเอกสารสัญญา เซ็นสัญญา

5

วางแผนดำเนินการ

6

จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ จัดเตรียมแผนการเงิน

7

คัดเลือกผู้จัดส่งวัส

8

ดำเนินการ

9

ติดตามผลงาน

10

ตรวจสอบความเรียบร้อย

11

แก้ไขข้อบกพร่อง

12

ส่งมอบงาน

Design Stages

ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบตกแต่งภายใน จนถึงขั้นตอนรับเหมาตกแต่ง จนเสร็จส่งมอบงาน

1

รับ Concept จากเจ้าของโครงการ

2

วาง Layout Plan และ ทัศนียภาพ

3

เสนอราคาค่าออกแบบเขียนแบบ

4

ตรวจสอบเอกสารสัญญา และ เซ็นสัญญา

5

สรุปงานออกแบบ Plan ทัศนียภาพ และวัสดุตกแต่ง

6

เขียนแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์และงานระบบ

7

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน

8

แก้ไขข้อบกพร่อง

9

ส่งมอบงาน

10

สรุปผลการดำเนินงาน

11

เสนอราคาประมาณการงานรับเหมา