Screenshot 2023 07 25 at 07.40.54

ออกแบบบ้านหนึ่งหลังนานแค่ไหนกว่าจะได้เข้าอยู่

5/05/23

การตกแต่งภายในบ้าน 1 หลังมีขั้นตอนอะไรบ้าง

อันดับแรก ต้องมีการศึกษาข้อมูลหน้างาน ว่าสามารถเข้าออกได้เวลาไหน หยุดวันไหนบ้าง เนื่องจากสภาพหน้างานและกฏเกณของพื้นที่หน้างานนั้นๆ ไม่เหมือนกัน เช่นบ้านก็จะมีการจัดการพื้นที่ที่แตกต่างกับคอนโด และอาคารสูง เนื่องจากมีผลต่อระยะเวลาในการทำงาน มีการขึ้นแบบ เสนอราคาและเข้าทำงานหน้า และเก็บงานตามลำดับ โดยแต่ละขั้นตอนระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับขนาดสเกลงานและรายละเอียดดีเทลในงานออกแบบภายในต่างๆที่ต่างกันออกไปในแต่ละงาน

การขึ้นแบบให้ลูกค้า ใช้เวลานานมั้ย ประมาณกี่เดือน และแก้แบบได้กี่ครั้ง

ขึ้นอยู่กับหน้างานและความต้องการของลูกค้า และรูปแบบดีไซน์ โดยเฉลี่ยประมาณ 6-12 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ที่นานขึ้นอยู่ว่าลูกค้ามีเวลาตรวจงานไหม ปรับแก้เล็กน้อยๆบ่อยแค่ไหน โดยปกติแล้วถ้าลูกค้าให้ข้อมูลครบถ้วน มีการแก้ไขน้อย เวลาก็ไวขึ้นและต้องดูว่างบประมาณตรงกับความต้องการลูกค้าไหม ถ้างบน้อยกว่าดีไซน์ ต้องมีการตัดทอนดีไซน์ลงมาก็จะทำให้เวลายืดเยื้อและนานมากขึ้น โดยปกติแล้วการขึ้นแบบถ้าลูกค้าให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน จะมีการแก้จะไม่เกิน 3 ครั้งถ้าเกินจากนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและระยะเวลาในการทำงานก็จะทำให้ระยะเวลานานขึ้น

การทำบ้าน 1 หลัง ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตงานออกแบบภายในไปจนถึงจบงาน ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่

โดยปกติแล้วใช้เวลาประมาณ 4-8 เดือน ถ้างานเร่ง ที่เคยทำมางานที่ทำไวสุดส่วนมากจะเป็นงานออฟฟิส เคยทำไวสุดประมาณ 2-3 เดือน เริ่มตั้งแต่การออกแบบเริ่มต้นจนถึงจบงาน แต่ถ้าเป็นงานที่เค้ามีแบบมาแล้วและสเกลไม่ใหญ่มาก สามารถตกแต่งหน้างานให้เสร็จใน 1 เดือนได้ ถ้าเป็นการรับงานของบริษัท ที่บริษัททำเองตั้งแต่เริ่มก็จะสามารถดูแลได้และจัดการงานให้ไวขึ้นได้เนื่องจากมีระบบการทำงานที่ดีอยู่แล้ว แต่ถ้ามีส่วนช่างของลูกค้าเข้ามาร่วมทำงานด้วย อาจจะต้องรอทีมsupplierของลูกค้า ว่าตรงกับเราไหม เนื่องจากเราไม่สามารถคอนโทรลเวลาของทีมลูกค้าได้ หรือการประสานงานกับทีมงานอื่นไม่ลื่นไหล ก็จะทำให้งานล่าช้าได้ เนื่องจากอาจจะนัดแล้วไม่เข้าตามเวลา เวลาไม่ตรงกัน อาจจะทำให้งานรอกันไปรอกันมา ก็จะทำให้งานช้าขึ้น หรือการเติมการเพิ่มหน้างาน ก็จะทำให้ต้องยืดเวลาเพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพหน้าอาคาร วันหยุดตามสถานที่นั้นๆว่ามีกำหนดเวลาในการงานไหม

ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบตกแต่งแค่บางโซนในบ้านได้ไหม

สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า แต่อยู่ในงบขั้นตํ่าของบริษัท ซึ่ง คือ 1,000,000 บาท และต้องมีการประมาณพื้นที่ว่ายุ่งยากต่อการทำงานไหม และมีผลกระทบต่อห้องอื่นหรือไม่ โดยเฉพาะลูกค้าเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่แล้ว จะทำงานได้ยากเนื่องจากต้องเคลียวัสดุ ทำไปย้ายของไปอยู่ตลอด ทำให้การทำงานไม่เต็มที่ ทำให้ยืดเวลาในการทำงาน